ZAPISY

Zapisy

Jak rozpocząć kurs nauki jazdy


 

Aby rozpocząć kurs nauki jazdy należy spełnić kilka warunków:

  1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia kat. B może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem 18 roku życia.
  2. Uzyskać badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.  
  3. Uzyskać w urzędzie miasta numer PKK (Profil Kandydata Kierowcy)

 

Badanie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Takie orzeczenie może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę. Musisz poszukać takiego lekarza, najczęściej odnajdziesz ich w pracowniach badań kierowców. Badanie takie kosztuje 200 zł ,koszt badań wynika z rozporządzenia.

Jeżeli rozpoczniesz kurs nauki jazdy w Szkole Jazdy Kabrio możesz skorzystać z usługi lekarza współpracującego z nami. 

 

Zdjęcie

Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, twarz skierowana na wprost (jak do paszportu lub dowodu osobistego).

 

Wizyta w Urzędzie Miasta

Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania urzędu do wydziału komunikacji i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :

  • dowód tożsamości,
  • jedną fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

Po złożeniu powyższych dokumentów w ciągu 2 dni roboczych otrzymasz 20 cyfrowy numer PKK !
Swój nr PKK i PESEL wysyłasz do nas a my zapisujemy Cię na szkolenie.

 

 

Adres Urzędu Miasta w Bydgoszczy:
Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Uprawnień Komunikacyjnych ul. Grudziądzka 9-15.

Mieszkańcy powiatu bydgoskiego:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro pokój 445